Přejít k poptávce

Nebezpečná ADR přeprava

Pro nebezpečné zboží zajistíme ADR přepravu bezpečně dle platných právních předpisů daných Evropskou úmluvou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR).

Speciálně proškolení řidiči
Vozidla s předepsanou výbavou

Transport ADR zajišťujeme vyškolenými řidiči, způsobilými vozidly s předepsanou výbavou, které jsou označeny bezpečnostními značkami.

Pamatujte, že při přepravě ADR za správné zabalení, označení a potřebnou dokumentaci zodpovídá odesílatel.

V ADR přepravě existují následující třídy nebezpečných věcí:

 • Třída 1 Výbušné látky a předměty
 • Třída 2 Plyny dusivé, hořlavé, toxické, žíravé, podporující hoření
 • Třída 3 Hořlavé kapaliny, znecitlivěné kapalné výbušné látky
 • Třída 4.1. Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
 • Třída 4. 2. Samozápalné (pyroforní) látky, látky schopné samoohřevu
 • Třída 4.3. Látky, které se ve styku s vodou vyvíjejí v hořlavé plyny
 • Třída 5.1. Látky podporující hoření
 • Třída 5.2. Organické peroxidy
 • Třída 6.1. Toxické látky
 • Třída 6.2. Infekční látky
 • Třída 7 Radioaktivní látky
 • Třída 8 Žíravé látky
 • Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty (např. zahřáté, karcinogenní, GMO, PCB atd.)

 

Na vaše dotazy vám odpoví

Radka Kolková

Nezávazná poptávka

Rádi vám na základě bližších informací a podkladů připravíme nabídku na míru.

Přejít k poptávce